Метално хале за съхранение на селскостопанска техника, Бургас